Informationsblad

Tankesmedjan Järnvägsföreningen ger regelbundet ut informationsblad till ett stort antal beslutsfattare, näringsidkare och andra med intresse av en fungerande stambana.

Informationsblad 5, juni 2022

Det är märkligt att inte en krona avsätts till sträckan Göteborg-*Alingsås i regeringens förslag till satsningar på infrastrukturen. En av de viktigaste, men absolut mest störningskänsliga sträckorna i landet, där kapacitetsbristen sedan decennier är stor, väldokumenterad och bekymmersam.
I stället prioriteras den ”nya” stambanan, en höghastighetsjärnväg på sträckan Göteborg – Borås – Jönköping – Stockholm.
Den samhällsekonomiska lönsamheten på denna ”nya” stambana skral.
Läs mer i Järnvägsföreningens informationsblad 5.

Informationsblad 4, juni 2022
Västsvenska Handelskammaren (VHK), uttalar sig ofta i olika samhällsfrågor och dess VD nöjer sig heller inte med att enbart framföra Handelskammarens uppfattning utan drar sig inte för att omyndigförklara andra debattörer.
I Informationsblad 4 förklarar Tankesmedjan Järnvägsföreningen varför Handelskammarens VD tänker fel vad gäller infrastrukturen.

Informationsblad 3, maj 2022
Rapport om hur Västra Stambanan bör byggas ut, avseende byggnation, trafikering och finansiering.
Rapporten är utarbetad av Bengt Bohlin, civilingenjör med mångårig erfarenhet av underjordsarbeten / tunnlar.

Informationsblad 2, april 2022
Sträckan Göteborg-Alingsås saknar sedan decennier kapacitet för att möta en ökad efterfrågan. Spåren är
maximalt utnyttjade. Enligt Trafikverkets uppföljning/statistik är sträckan mycket störningskänslig, den har till och med utnämnts till ”Sveriges värsta flaskhals”.
Förstärkning av banan med ytterligare två spår kan inte vänta längre! Och lösningen finns.
Bilaga: Brev till statsråd Thomas Eneroth