Bli medlem

Föreningen

Järnvägsföreningen i Lerum är en ideell förening helt beroende av medlemsavgifter och donationer. Föreningen har ca 150 medlemmar. Varje år i februari hålls ett årsmöte / medlemsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ. Medlemmar har rösträtt men årsmötet är öppet även för den som inte är medlem.

Styrelsen

Föreningens styrelse väljs av årsmötet. Styrelsen arrangerar seminarier, och studiebesök, deltar i järnvägsmässor, gör egna utredningar och anlitar vid behov kompetens som inte finns inom föreningen.

Bli medlem

Är du intresserad av en av de viktigaste frågorna någonsin i Lerums historia? Vill du bidra med kunskap eller stötta föreningen? Välkommen som medlem!
Medlemsavgiften är 150 kr för enskild medlem, 200 kr för familj och betalas på Bankgiro 359-3746. Glöm inte att uppge kontaktuppgifter!

Kontakta gärna föreningens ordförande eller vice ordförande.

Björn Stahre, ordf., stahrebjorn@gmail.com
Lennart Wassenius, vice ordf., lennart.valter@gmail.com

Uppd. 2013-04-30