Styrelse / Kontakt

Styrelse vald vid årsmöte 2023

Björn Stahre, Lerum
Samhällsvetare med särskilt intresse för infrastruktur. Tidigare trafikutredare Oslo-Göteborgsregionen.
Föreningens ordförande
stahrebjorn@gmail.com

Lennart Wassenius, Lerum   
Trafikingenjör med mångårig erfarenhet från Göteborgs stad.
Föreningens vice ordförande
lennart.valter@gmail.com

Sven Borei, Lerum
Svenskamerikansk filosof och översättare, med särskilt intresse för samhällsbyggnad. Föreningens  sekreterare
sven@heskonsult.com

Bengt Bohlin, Lerum
Civilingenjör – väg och vatten. Har arbetat med   kraftverksbyggen i Lappland och underjordsarbeten /  tunnlar i Göteborg.
 bengt.bohlin@gmail.com

Leif Schjött, Lerum   
Bygg-/anläggningsingenjör, elektriker. Särskilt inriktad på energi, teleteknik och buller.
schjott@telia.com

Sven Karlsson, Lerum
Ordf. Företagarna i Lerum
sven.karlsson47@outlook.com

Claes Pehrsson
Kommunkonsult inom bygg- och anläggningsteknik
claes.pehrsson@telia.com

Karin Poulsen, Lerum   
Samhällsvetare och journalist, med inriktning statsvetenskap.
Ansvarar för föreningens hemsida.
carin.poulsen@gmail.com

Styrelsens Verksamhetsberättelse 2023

Postadress
Järnvägsföreningen i Lerum
c/o BAS
Hilleforsvägen 2
443 61 Stenkullen

Uppdaterad 2023-04-02 KP