Yttranden

Järnvägsföreningens brev till Tidöpartierna
2023-06-29

Svar från Trafikverkets GD ang vibrationer och buller
2023-06-29

Skrivelse till Andreas Carlsson, statsråd, infrastrukturdepartementet
2023-06-06

Skrivelse till generaldirektör Maoriana ang vibrationer och buller
2023-04-25

Överklagan järnvägsplan Lerum station
TRV 2020/40916
2022-09-26

Yttrande över förslaget till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033
Dnr: TRV2020/73376
2022-02-16

Har SJ någon plan B?
2021-11-08

Svar från SJ ang. skrivelse 09-23

Skrivelse till SJ, MTR, Flix Train och Green Cargo
2021-09-23

Granskningsyttrande över järnvägsplan
2021-07-05

Svar från Generaldirektör Lena Erixon ang bristanalys
2021-09-14

Lerums kommuns Granskningsyttrande över järnvägsplan
2021-07-05

Järnvägsplan Lerums station
2021-06-18

Brev till Resenärsforum, Göteborgs Hamn, Västra Götalandsregionen
Brev till Dzanic,J Falk, J Börjesson, J Kågesson 2021-05-22
2021-05-22

Bristanalys 2021-05-03
2021-05-03

Remiss inriktningsunderlag.yttrande 2020
2020-11-20

Yttrande över Målbild tåg 2028 (6)
2020-05-26

Brev till Generaldir. L Eriksson 200430
2020-04-30

Yttrande TRV på förslag till järnvägsplan för Lerum station
2019-11-21

Synpunkter på samrådsunderlag för vändspår Floda_Lerum 2019
2018-02-01

Brev till Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon 2017-10-04

Remissvar över förslag till plan för transportsystemet2017

Yttrande över åtgärdsvalsstudien Västra Stambanan genom Västra Götaland 2014

Lerums kommuns yttrande över åtgärdsvalsstudien

Yttrande över förslag till järnvägsplan avseende förbigångsspår i Stenkullen 2013

Yttrande, omläggning av väg 1940, Stenkullenvägen, 2013

Yttrande, förbigångsspår LerumStenkullen 2012

Yttrande kapacitetsutredningen 2012

Synpunkter förbigångsspår. 2012