Trafikering Alingsås-Göteborg

Järnvägsföreningen i Lerum har upprättat ett förslag på trafikering mellan Håvared och Fjällbo. Med tunnel enligt förslaget öppnas nya möjligheter för tågtrafiken Alingsås-Göteborg. Föreningen redovisar här ett förslag till trafikering.

  • Alla fjärr- och godståg går i tunneln
  • Endast pendeltåg går på den gamla banan, 10-minuterstrafik är då möjlig att genomföra.
  • Fjärrtågen kan köra på ca 7 minuter kortare tid än i dag – 220 km/tim i stället för nuvarande 107 km/tim
  • Ett regiontåg, som också klarar 220 km/tim, sätts in mellan Skövde och Göteborg. Detta tåg skall mellan Alingsås och Göteborg endast stanna i Västra Bodarne och Norsesund.
  • Resenärer från Alingsås till Göteborg sparar in 16 minuter per resa i förhållande till dagens restid.
  • För de relativt få alingsåsbor, som inte skall till Göteborg och som tidigare åkt med pendeltågen, sätts bussar in mellan Alingsås och Floda/Lerum. Bussarna kan även angöra Ingared och Tollered.
  • Om pendeltågen försvinner från bandelen Alingsås-Floda, kan denna sträcka användas för ett ökat antal fjärrtåg och godståg utan ombyggnad. Kapaciteten räcker för den kvarvarande trafiken.
  • Ombyggnad av stationerna i Alingsås och Floda behöver ej utföras.
  • Busstrafik mellan Alingsås och Lerum kostar mindre än pendeltågstrafik.
  • Samhällsekonomiskt innebär detta en årlig kostnadsbesparing av ca 0,6 mdr, vilket motsvarar en kapitaliserad besparing av ca 14 mdr. Alltså en mycket god affär för samhället!

En förutsättning för denna trafikeringsmodell, är att Göteborg kan ta emot den ökade trafiken. Om alla pendeltågsbanorna in mot Göteborg Central skall få intensivare trafik torde det snart bli kapacitetsproblem.

Bengt Bohlin 2017-03-20