Om Järnvägsföreningen

Tankesmedjan Järnvägsföreningen i Lerum har funnits i  18 år. Bakgrunden till att den bildades var Banverkets förslag att bygga ut Västra Stambanan med ytterligare två spår mellan Aspen och Floda. Vi var några som började granska förslaget, som rätt snart visade sig vara både orealistiskt och illa genomtänkt. Detta upptäckte så småningom även Banverket och projektet lades ner.

Idag har Trafikverket insett att det inte är möjligt att med rimliga insatser bygga ytterligare två spår rakt genom fyra av Lerums tätorter. En av orsakerna är en mycket lång byggtid, kanske upp mot tio år, där tågtrafiken skulle upprätthållas under pågående bygge. Via Västra Stambanegruppen är idag samtliga kommuner mellan Södertälje och Partille överens om att ytterligare två spår behövs hela sträckan  Göteborg – Alingsås och att dessa skall dras i tunnel norr om Aspen.

Föreningen är medlemsfinansierad, men har också vid några tillfällen fått bidrag från privata sponsorer. Föreningen är opolitisk vilket  står inskrivet i stadgarna och vi som är engagerade i föreningen gör det av intresse och för att vi var och en har specialkunskaper att bidra med.

Föreningens alternativ innebär i korthet en järnvägstunnel som sträcker sig i urberget norr om Aspen från Partille till Håvared, tre kilometer öster om Floda. Tunnelns totala sträckning är cirka 20 kilometer och hela sträckan är belägen 10 till 50 meter under marken. Idag är en 20 kilometer lång tunnel inte några större problem att bygga. En lika lång tunnel byggs just nu i Norge mellan Oslo och Ski. Att passera tunneln tar cirka åtta minuter, vilket är kortare tid än för de 100 000-tals människor som dagligen pendlar med tunnelbanan i Stockholm.

Effekterna då? Ja, det blir två järnvägssträckningar genom Lerum. Den ena är dagens Västra Stambanan som i framtiden huvudsakligen används för pendeltrafik, den andra en tunnel i urberget för snabbtåg och godstrafik. Att som vissa påstår, att tunneln skulle ”dela” kommunen, stämmer inte. Dagens järnvägsbarriär (Västra Stambanan) blir kvar men olägenheterna från denna barriär minskar kraftigt eftersom buller, vibrationer, elektromagnetisk strålning etc från snabbtågen och godstrafiken försvinner. Tunneln djupt ner i urberget fångar effektivt upp dessa störningar.

Välkommen som medlem du också!

Björn Stahre, ordförande

Uppdaterad 2022-06-20 KP