Styrelse / Kontakt

Styrelse vald vid årsmöte 2019

Björn Stahre, Lerum
Samhällsvetare med särskilt intresse för infrastruktur. Tidigare trafikutredare Oslo-Göteborgsregionen.
Föreningens ordförande
stahrebjorn@gmail.com

 

Lennart Wassenius, Lerum
Trafikingenjör med mångårig erfarenhet från Göteborgs stad.
Föreningens vice ordförande
lennart.wassenius@lerum.se

 

Sven Borei, Lerum
Svenskamerikansk filosof och översättare, med särskilt intresse för samhällsbyggnad.
Föreningens sekreterare
sven@heskonsult.com

 

Margareta Tistrand, Lerum
Föreningens kassör
margareta.tistrand@migrationsverket.se

 

 

Foto: ClipArt

Bengt Bohlin, Lerum
Civilingenjör – väg och vatten. Har arbetat med kraftverksbyggen i Lappland och underjordsarbeten / tunnlar i Göteborg.
bengt.bohlin@gmail.com

 

Leif Schjött, Lerum
Bygg-/anläggningsingenjör, elektriker. Särskilt inriktad på energi, teleteknik och buller.
schjott@bredband.net

 

Wolfgang Tistrand, Skövde
El-/elektronikingenjör (tillverkning)
Ansvarar även för medlemsregister och föreningens deltagande vid järnvägsmässor.
wolfgang@lia.se

 

Karin Poulsen, Lerum
Samhällsvetare och journalist, med inriktning statsvetenskap.
Ansvarar för föreningens hemsida.
carin.poulsen@gmail.com

 

Christer Gellerman, Lerum
Teknisk kommunikation, elektroteknik, datorteknik/industriell kommunikation.
christer@gellerman.nu

 

 

Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelse 2018

Postadress
Järnvägsföreningen i Lerum
c/o BAS
Hilleforsvägen 2
443 61 Stenkullen

Uppdaterad 2019-09-09