Länkar och dokument

Foto: Leif Schjött

Förslag till nationell infrastrukturplan 2022-2033
Trafikverket 2022

Förslag till nationell infrastrukturplan 2022-2033 Kort version
Trafikverket 2022

Trafikverkets bullerutredning, reviderad april 2021

Trafikverkets kompletterande granskning av Järnvägsplan Floda/Lerum, delen Lerum 
Trafikverket, 2021

Inriktningsplanering, Trafikverket, 2020

Målbild tåg 2028 Remissversion, Västra Götalandsregionen, 2020

Västra Götalandsregione har utrett nytt dubbelspår på Västra Stambanan Västra Götalandsregionen 2019

Vändspår Floda/Lerum, Trafikverket, 2018

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029, 2017

Regeringens proposition 2016/17:21 Infrastruktur för framtiden, 2016

PM Second opinion Västra Stambanan 2016-05-10, Sweco, 2016 (pdf)

Dokument om Åtgärdsvalsstudier i Västra Götaland, Trafikverket, 2015

Målbild tåg 2035, Västra Götalandsregionen 2013