Länkar

Foto: Leif Schjött

Inriktningsplanering, Trafikverket, 2020

Målbild tåg 2028 Remissversion, Västra Götalandsregionen, 2020

Vändspår Floda/Lerum, Trafikverket, 2018

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029, 2017

Regeringens proposition 2016/17:21 Infrastruktur för framtiden, 2016

PM Second opinion Västra Stambanan 2016-05-10, Sweco, 2016 (pdf)

Dokument om Åtgärdsvalsstudier i Västra Götaland, Trafikverket, 2015

Målbild tåg 2035, Västra Götalandsregionen 2013