Välkommen till tankesmedjan Järnvägsföreningen i Lerum

Varför finns föreningen?

Tankesmedjan Järnvägsföreningen i Lerum bildades 2004, av intresserade och berörda medborgare med anledning av att Banverket planerade att bygga ytterligare två nya spår genom tre av Lerums tätorter. Detta skulle av miljöskäl ha fått en förödande inverkan på kommunens tätorter.

Att Västra Stambanan måste byggas ut är uppenbart. Men att bygga genom tätorter på en geotekniskt instabil mark är tvärtemot alla nationella, regionala och lokala miljömål.

Vad vill föreningen?

Västra Stambanan är Sveriges viktigaste järnväg som knyter samman Göteborg med Stockholm och Mälardalen. Vi vill utveckla Västra Stambanan med särskilt fokus på det stora kapacitetsproblemet mellan Göteborg och Alingsås.

I en första etapp måste ytterligare två spår anläggas i tunnel på sträckan Göteborg-Floda. Då kan pendeltågen separeras från gods- och snabbtågen vilket gör stambanan mer attraktiv, konkurrenskraftig och långsiktigt hållbar.

Tid är pengar

  • bygget kan ske utan avbrott och utan att befintlig trafik och omgivande samhällen störs av buller, vägomläggningar och transporter under byggtiden
  • genomgående X2000-tåg vinner ca 7 minuter
  • godstrafikens behov av ökad kapacitet tillgodoses

Regionförstoring är pengar

  • effektivitet skapas i godstransporterna
  • pendeltågstrafiken kan utvecklas på befintlig järnväg och utan kompletterande investeringar
  • en utbyggd stambana ger synergieffekter på andra järnvägssträckningar

Samhällsnytta är pengar

  • stationssamhällena kan utvecklas nära pendeltågstrafiken
  • inga störningar i samhällena under byggtiden
  • farligt gods flyttas från tätorterna

Vad gör föreningen?

Vi lyfter fram kunskap, ordnar publika seminarier, sprider skrifter och information samt för kontinuerliga diskussioner med myndigheter, politiker, opinionsbildare och allmänheten.

Järnvägsföreningen i Lerum har producerat foldrar med snabb och lätt information om varför en tunnel är oslagbar.
Järnvägsföreningens folder (2016): JVF_folder
Järnvägsförenings folder (2020): Finansieringslösning

Vi hoppas att Du hittar den information du behöver på denna sida.
Du är också varmt välkommen att kontakta någon av oss i styrelsen .

Uppdaterad 2021-09-22 KP